#Resmi Gazete 3 Ağustos 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları #Son Haberler

#Resmi Gazete 3 Ağustos 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları #Güncel Haberler

#Resmi #Gazete #Ağustos #Çarşamba #Resmi #Gazete #bugünün #kararları
Resmi Gazete 3 Ağustos 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları-

Türkiye için mühim yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer almış olduğu 3 Ağustos 2022 tarihindeki Resmi Gazete gösterildi.

Resmi Gazete 3 Ağustos 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafınca yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ilişkin gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de içeriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla gösterilen 3 Ağustos 2022 tarihindeki ve 31912 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu.

Peki 3 Ağustos 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/344)

YÖNETMELİK

–– Millî Eğitim Bakanlığı Hususi Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)

–– Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2022/12)’nde

Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/33)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2022 Tarihindeki ve 2019/4408 Müracaat Numaralı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihindeki ve 2018/36169 Müracaat Numaralı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihindeki ve 2017/33714 Müracaat Numaralı Sonucu

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3 ve 11. Hukuk Dairelerine Ilişkin Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

#Resmi Gazete 3 Ağustos 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları #Son Dakika Haber

#Resmi Gazete 3 Ağustos 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları #2022