#İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu #Son Haberler

#İzmir’de 7 bin 800 senelik hanım figürlü heykelcik bulunmuş oldu #Güncel Haberler

#İzmirde #bin #senelik #hanım #figürlü #heykelcik #bulunmuş oldu
İzmir’de 7 bin 800 senelik hanım figürlü heykelcik bulundu-

Arkeolojik kazıların yapıldığı Ulucak Höyüğü’nde, 7 bin 800 senelik hanım heykeli bulunmuş oldu. Kilden meydana getirilen heykelciğin bolluk ve bereketi çoğaltmak benzer biçimde çeşitli ritüellerde kullanıldığı açıklandı.

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu

Kültür ve Gezim Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Endüstri Bölgesi’nin desteğiyle İzmir’in en eski yerleşim yeri, 8 bin 850 senelik Ulucak Höyüğü’nde yürütülen kazı emek harcamaları bu yıl da başladı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistoriya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasret Çevik’in 2009 senesinde kazı başkanlığını devraldığı höyükteki çalışmalarda, bu senenin ilk buluntusu da gün yüzüne çıkarıldı.

1150 yıl süresince aynı yerde iskan ettiler

Ulucak Höyüğü’nün, Ege Bölgesi’nin ilk çiftçilerine ev sahipliği yapmış olduğu tespit edilmiş; ilk yerleşimcilerin 7,5 metrelik kültür tabakası süresince evlerini birbiri üstüne inşa ederek kesintisiz 1150 yıl süresince aynı yerde iskan ettikleri ortaya çıkmıştı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Hasret Çevik, zamanı alan hakkında informasyon verdi.

İzmir’de 7 bin 800 senelik hanım figürlü heykelcik bulunmuş oldu VİDEO

‘Çit ve balçık tekniğiyle ev yapılmış oldu’

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Çevik, “Ulucak Höyüğü kazılarıyla beraber yalnız İzmir’in değil, Batı Anadolu’nun günümüzden 8 bin 850 yıl ilkin iskan edilmiş. İzmir’in tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine götürmesi sebebiyle bu kazılar mühim. Bölge, verimli bir ovada içeriyor. Anahtar bir yerleşim yeri. 1150 yıl süresince kesintisiz olarak iskan görmüş bir yerleşim yeri. İzmir’in ilk çiftçilerinin yerleştikten sonrasında iskan ve toplumsal olarak iyi mi dönüştüğünü göstermesi açısından da mühim. Mimari olarak çit ve balçık tekniğiyle ilk olarak evler yapılmış.

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu #1

“Mahrem yapısı yüksek bir yapıya geçiş”

Çoğu zaman birbirinden bağımsız konutlar yapılmış. Kimi vakit ise bitişik konutlar da var. 900 yıl sonrasında derme çatma mimariden taş temelli kerpiç mimariye geçildiğini görüyoruz. Bununla birlikte evlerin avlularının da yapıldığına şahit oluyoruz. Duvarlar çekilip, yerleşimlerin sokaklarla birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Mahremiyet derecesinin yüksek bulunduğunu görüyoruz. Daha kolektif bir topluluktan, daha ortaklaşa bir cemiyet yapısından, mahrem yapısı yüksek bir yapıya geçişi görüyoruz.” dedi.

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu #2

“7 bin 800 yıl öncesine ilişik bir buluntu”

Bu yılki kazıların ilk buluntusunun hanım figürlü heykelcik bulunduğunu belirten Prof. Dr. Hasret Çevik, “İlk buluntumuz, bir bayan figürü. 7 bin 800 yıl öncesine ilişik bir buluntu. Kilden yapılmış bir figür. 8 santimetre uzunluğunda. Bu kil heykelcikler, bazı ritüellerde kullanılıyor. Mesela evin bereketini bolluğunu çoğaltmak için kullanılabilir. Çoğu zaman bu tür figürleri kırık buluyoruz. Bunu tüm halinde bulduk. Fazlaca ender bir yapıt. Şimdiye kadar tüm bulunan 3’üncü yapıt.” dedi.

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu #3

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu #4

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu #5

#İzmir’de 7 bin 800 senelik hanım figürlü heykelcik bulunmuş oldu #Son Dakika Haber

#İzmir’de 7 bin 800 senelik hanım figürlü heykelcik bulunmuş oldu #2022