#Financial Times: Demografi kader değil #Son Haberler

#Financial Times: Demografi alınyazısı değil #Güncel Haberler

#Financial #Times #Demografi #alınyazısı #değil
Financial Times: Demografi alınyazısı değil-

İngiltere merkezli gazete, birçok ülkenin yaşlanan nüfusuna işaret etti. Doğurganlığın azaldığı belirtilerek, demografinin denetim edilebileceği ifade edildi.

Financial Times: Demografi kader değil

Tarihte ilk kez, dünyada 65 yaş üstü insan sayısı 5 yaş altı nüfusu geçti.

Birleşik Krallık, Avrupa’nın büyük bir kısmı ve Japonya dahil olmak suretiyle giderek artan sayıda ülkede emeklilerin sayısı evlatları aşıyor.

2030’a kadar 65 yaş üstünün 1 milyardan fazla ve 80 yaş üstünün 200 milyondan fazla olacağı tahmin ediliyor.

Doğurganlık hızla düşüyor

Financial Times’ta yer edinen “Demografi alınyazısı değil” başlıklı görüş yazısında, halk sağlığı ve tıptaki gelişmelerin, daha uzun ömürlülüğü hesaba katmış olduğu açıklandı.

Doğurganlığın ne kadar süratli düştüğünün ise daha şaşırtıcı olduğu ve dünyadaki ülkelerin yarısından fazlasının nüfusu nesilden nesile aynı tutmak için ihtiyaç duyulan doğurganlık seviyesinin altında kaldığına dikkat çekildi.

“Demografi alınyazısı değil”

Ian Goldin imzalı yazıda, “Demografi alınyazısı değildir, sadece kamu politikasını ve bireysel kararları bilgilendirmesi gerekiyor. Bu, emek verme ömrünün uzatılmasına, üretkenliğin ve tasarrufların artırılmasına daha çok dikkat gösterilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Tutum vurgusu

Tüketimden tasarrufa geçiş, döngüsel iktisat potansiyelini artırabilir ve karbon emisyonlarını azaltabilir. Gelecek nesiller için olmasıyla birlikte kendi nesillerimiz için de daha iyi bir yaşam elde eden istikrarlı ve sürdürülebilir toplumlar elde etmek mümkün olacaktır.” denildi.

Financial Times: Demografi kader değil #1

Üstün dereceli düşüşler yaşayan ülkeler

Öte taraftan aynı yazıda, İran ve İrlanda benzer biçimde değişik toplumların, doğum oranlarının kültürel ve dini inançlarla açıklanamayacak şekilde düştüğünü gördükleri ve gelir seviyelerinin de bu farkı açıklamadığı açıklandı.

ABD, İtalya, Cenup Kore, Japonya, Macaristan, Polonya, Rusya, Çin ve Brezilya benzer biçimde çeşitli ülkelerin doğurganlıkta üstün dereceli düşüşler kaydettiğine dikkat çekilerek, şu şekilde denildi:

“Toplumların süratli yaşlanmasına neden olur”

“Hindistan bile artık ikame seviyesinin altında. Önümüzdeki 30 yıl içinde öngörülen nüfus artışının yarısından fazlası bir tek 8 ülkede gerçekleşecek.

Doğurganlığın azalması, artan yaşam süresi ile birleştiğinde toplumların süratli yaşlanmasına neden olur.

“Azalan iş gücü vergi gelirinin küçülmesi demek”

OECD’ye üye 38 ülkenin emek verme çağındaki nüfusunun, daha yüksek düzeyde göç olmaksızın önümüzdeki 30 yıl içinde ortalama dörtte bir oranında azalacağı tahmin ediliyor.

Azalan iş gücü, hükümetlerin vergiler kanalıyla elde etmiş olduğu gelirin küçülmesi demek.”

Financial Times: Demografi kader değil #2

#Financial Times: Demografi alınyazısı değil #Son Dakika Haber

#Financial Times: Demografi alınyazısı değil #2022