#Asr suresinin okunuşu, anlamı ve fazileti #Son Haberler

#Asr suresinin okunuşu, anlamı ve fazileti #Güncel Haberler

#Asr #suresinin #okunuşu #anlamı #fazileti
Asr suresinin okunuşu, anlamı ve fazileti-

Asr Suresi toplamda 3 ayetten oluşan kısa ve okunması kolay bir suredir. Mekke döneminde inmiştir. Asr; çağ, ikindi vakti, uzun süre anlamına gelir. Peki Asr suresinde Tanrı kullarına hangi öğütleri verir?

Asr suresinin okunuşu, anlamı ve fazileti

Tüm zamana, tüm evrene ve tüm insanlığa gönderilen  Kur’an-ı Kerim’de Tanrı (c.c), her suresiyle ve her ayetiyle insanlara ışık meblağ ve yol gösterir.

Yalnız üç ayetten oluşan fakat manasında oldukça derin anlamlar ve öğütler barındıran Asr suresinin okunuşunu, anlamını ve faziletini sizler için araştırdık.

Asr Suresinin Arapça okunuşu

Asr suresinin okunuşu, anlamı ve fazileti #1

 

Bismillâhirrahmanirrahim.

﴾1-3﴿ Vel asri. İnnel insâne le fî husr(husrin). İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr.

Asr Suresinin Türkçe anlamı

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Üç âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Tanrı’ın adıyla

1-2. Asra[1] yemin olsun ki muhakkak insan kati bir ziyan içindedir.

3. Sadece inanç edip de sâlih (sevaplı) amel (ve hareket)lerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir (onlar ziyandan kurtulmuşlardır).

(Ashâb-ı kirâm bu sûreyi okumadan birbirlerinden ayrılmazlardı. Hakkı tavsiyede iyiyi, gerçeği ve tevhidi; sabrı tavsiyede ise ibadetlere devamı, nefse uymamayı ve ilâhî imtihanlara katlanmayı tavsiye vardır. İmam Şâfiî şöyleki der: “Kur’an’da başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı, şu kısacık sûre bile insanların dünya ve âhiret saadetini temine yeterdi.”)

[1] Yüksek fazîletleri dolayısıyla ikindi namazına, ya da Peygamberimiz’in asrı olan mutluluk çağına veyahut da dehre (devamlı süre) (Beydâvî; Celâleyn).

 

#Asr suresinin okunuşu, anlamı ve fazileti #Son Dakika Haber

#Asr suresinin okunuşu, anlamı ve fazileti #2022