#81 ile üniversitelilerin barınma sorunları için genelge #Son Haberler

#81 ile üniversitelilerin barınma sorunları için genelge #Güncel Haberler

#ile #üniversitelilerin #barınma #sorunları #için #genelge
81 ile üniversitelilerin barınma sorunları için genelge-

İllere gönderilen genelgede üniversite öğrencilerinin barınma problemininin çözülmesi ve yurt, apart şeklinde konaklama alanlarında fahiş fiyatla savaşım edilmesi istendi.

81 ile üniversitelilerin barınma sorunları için genelge

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Asil başkanlığında 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleriyle toplantı yapılmış oldu.

Meydana getirilen görüşmede alınan kararlarla ilgili valiliklere “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri” temalı genelge gönderildi.

Genelgeye bakılırsa üniversitelerde eğitim-öğretimin rahatlık ve itimat ortamı içinde sürdürülebilmesi amacıyla her bilimsel nitelikli yıl öncesi valiler başkanlığında ilgili üniversite yöneticileri ve güvenlik amirlerinin katılımıyla oluşturulan “Üniversitelerde Rahatlık ve Itimatı Artırma İl Komisyonları”, üniversite yerleşkelerinin bina, tesis ve öteki alanlarına ilişkin risk analizlerini halletmeye ve tedbirler almaya devam edecek.

Üniversitelerde uyuşturucu suçlarıyla etkin savaşım, kabahat/terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, istismar ve provokasyonların önüne geçilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Fahiş fiyatla savaşım edilecek

Ek olarak yeni eğitim-öğretim süreci süresince üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, barıncak, apart vb. yerlerde ihtimaller içinde fahiş fiyat uygulamalarına müsaade edilmeyecek, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kamu kurumları, sivil cemiyet kuruluşları vasıtasıyla burs ve konaklama mevzularında destek olunacak.

Barınma imkanları artırılacak

Artan talebe sayısı talebe yurtlarına olan talebi artıracağı için üniversite öğrencilerinin barınmalarına yönelik il/ilçe bazlı gerekseme analizleri yapılacak. Barınma problemi olan öğrenciler tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarına ilişik misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil cemiyet kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak.

Talebe yurtlarında mevcud kapasitenin tam olarak kullanılması sağlanacak ve imkanlar ölçüsünde ek kapasite oluşturulacak.

Bu çerçevede boş lojmanların ve yurt olarak kullanılabilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ilişik binaların dönüşümleri ivedilikle yapılarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcına yetiştirilecek.

81 ile üniversitelilerin barınma sorunları için genelge #1

Bakanlıklar arası koordinasyon kurulacak

İl genelinde bulunan otel, barıncak, apart ve hususi yurtlar, kapasitelerinden yararlanmak suretiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurularak kiralanacak. Ek olarak il genelinde bulunan Ulusal Eğitim Bakanlığı yurtlarından boş kontenjanı olanlar imkanlar dahilinde kullanılacak.

Üniversite yerleşkesi bulunan ufak ilçelerdeki barınma problemininin çözümü amacıyla da hususi yönetim ve belediyeler tarafınca lüzumlu emek harcamalar yapılacak. Kapasite artırımı ve yeni duracak yerlerin belirlenmesinin bununla beraber getireceği personel, araç-gereç vb. gereksinimler valiliklerin koordinasyonunda karşılanacak.

Yurt, barıncak ve apartlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek

Eğitim-öğretim süreci süresince üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, barıncak, apart vb. yerlerde fahiş fiyat uygulamalarına müsaade edilmeyecek. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kamu kurumları, sivil cemiyet kuruluşları vasıtasıyla maddi destekte bulunulacak ve burs/duracak yer mevzularında destek olunacak.

Mahalli yönetimlerle iş birliği halinde öğrencilerin kayıt süreci esnasında ve sonrasında karşılaşmış olduğu sorunları (barınma ve ulaşım şeklinde) iletebileceği bağlantı detayları kamuoyuyla paylaşılacak. Öğrencilerin üniversite/kampüs yerleşkelerine ve yurtlara kolay ulaşımının sağlanması amacıyla bilhassa okul giriş-çıkış saatlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak toplu taşıma vb. vasıta sayılarının artırılması ve yaşanması olası ya da ihtimaller içinde sorunların çözümü için ilgili birimlerle iş birliği sağlanacak.

Yerleşkelerde yasadışı yapılarla etkin savaşım edilecek

Üniversite yerleşkeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binaları ve hususi yurtların bulunmuş olduğu alanlardaki aydınlatma sistemleri denetim edilecek ve toplu taşıma durakları yurtlara yakın olacak şekilde belirlenecek.

Üniversite ve yurt yerleşkesinde bulunan “X-Ray” cihazlarının, kapı dedektörlerinin ve güvenlik kamera sistemlerinin yaygınlaştırılması için de emek harcamalar yapılacak ve ilgili cihazlar denetim edilerek eksiklikler giderilecek.

Barınma ve maddi olanak sağlama adı altında öğrencilerle temasa geçmeye çalışan yasadışı yapılanmaların stant açma/broşür dağıtma vb. faaliyetlerine müsaade edilmeyecek.

Bu çerçevede öğrencilerin şehirdeki ilk uğrak noktası olan terminal, gar, havalimanı şeklinde noktalarda üniversite yönetimleri tarafınca bilgilendirme stantları açılacak. Ek olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecek.

Terör örgütlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak

Öğrencileri etkilemeye dönük terör örgütlerinin kirli propagandalarına kaşı farkındalıklarının artırılması için üniversitelerle iş birliği halinde açık oturum, seminer vb. emek harcamalar yürütülecek.

Ek olarak kabahat/terör örgütlerinin yeni eleman kazanma çalışmalarına engel olunabilmesi için istihbari çalışmalara ağırlık verilecek. Genelge çerçevesinde terör örgütleri ile iltisaklı olduğu değerlendirilen talebe kulüpleri ve hanım platformları şeklinde yasadışı yapılanmaların üniversite içindeki yasadışı faaliyetleri takip edilecek ve propaganda çalışmalarına dönebilecek faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Provokasyonlara karşı teyakkuzda olunacak

Genelge çerçevesinde başta barınma mevzusu olmak suretiyle toplumsal medya üstünden yapılacak dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara karşı teyakkuzda olunarak kabahat unsuru teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında lüzumlu işlemler yapılacak ve önleyici tedbirler alınacak.

Denetleme faaliyetleri artırılacak

Üniversite yerleşkelerinin çevresinde bulunan günübirlik kiralık evler, oteller, oyun salonları, kafe vb. bölgelere yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak artırılacağının belirtildiği genelge uyarınca ek olarak şüpheli kişi, vasıta, paket/poşet/pankartlara duyarlı olunarak lüzumlu denetimlerin artırılması ve asayiş uygulamalarının planlanması sağlanacak.

81 ile üniversitelilerin barınma sorunları için genelge #2

#81 ile üniversitelilerin barınma sorunları için genelge #Son Dakika Haber

#81 ile üniversitelilerin barınma sorunları için genelge #2022